ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Безопасността в Интернет да влезе в учебните програми

Безопасността в Интернет да влезе в учебните програми

Участниците в международния форум „НЕ на тормоза с електронни средства над деца!“ и членове на международната мрежа „За по-добър климат в училище“ поискаха от Министерството на образованието да включи в учебните програми от 1 до 11 клас специален обучителен модул по безопасност в Интернет. Въпреки че Държавните образователни изисквания включват безопасното поведение в Интернет, те се отнасят само до часовете по информационни технологии и няма разработени методически материали нито обучени преподаватели. В началния курс темата може да се включи в програмите на предмети като „Околен свят“, „Човек и общество“ и др.

Форумът, проведен на 27 и 28 август 2011 г. в София, беше организиран от Фондация „Мадара-България“ и Департамента за информация и усъвършенстване на учители на Софийския университет с подкрепата на Националния център за безопасен Интернет при Фондация „Приложни изследвания и комуникации“. Участници от Полша, Чехия, Словакия и Словения споделиха своя опит за превенция на онлайн-тормоза между връстници – най-честата опасност, с която се сблъскват деца и непълнолетни в Мрежата. Директори на училища, учители и възпитатели от начални, средни училища и детски градини от 9 града в страната участваха в конференцията.

Председателят на Фондация „Мадара- България“ д-р Стефания Димитрова представи проблема за тормоза между връстници през интернет и мобилни телефони, като цитира няколко европейски и международни изследвания.

Координаторът на Националния център за безопасен Интернет при Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ Георги Апостолов представи резултатите от онлайн проучване сред ученици, учители и родители как те възприемат и се отнасят към онлайн-тормоза. Изследването показа, че и сред трите целеви групи преобладава (65-85%) мнението, че онлайн агресията е част от станалата социално приемлива за непълнолетните култура „Омраза за забавление“. Публикуването или изпращането на съобщения или изображения с обидно или враждебно съдържание се прави основно с цел забавление. По този начин децата експериментират със социалните норми, с друг тип своя самоличност и само в около 25 % от случаите онлайн-тормозът е злонамерен. В същото време обаче това е и най-психологически травмиращ риск в онлайн общуването за тях.

Мариета Радулова от Асоциация „Родители“ – партньор в Националния център за безопасен Интернет, запозна участниците с продължаващаата трета година в училища в София, Варна и Димитровград обучителна програма за 5-12 клас „Реално и виртуално насилие: Превенция чрез интерактивно обучение в училище“ и с нейните положителни резултати.

Учители от ОУ „Иван Вазов“ във Видин, „Сава Доброплодни“ в Шумен и детска градина 85 в София представиха свои практики за превенция на онлайн-насилието между деца.

На кръгла маса в края на форума българските участници обсъдиха и приеха предложение до МОМН за въвеждане на специален модул за безопасно поведение в Интернет в учебните програми за всеки клас.

 

Още публикации

Блог