ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Бизнес клуб за иновации към фондация „Приложни изследвания и комуникации”

Бизнес клуб за иновации към фондация „Приложни изследвания и комуникации”

На 26 юли 2007 г. в София се проведе учредителната среща на Бизнес клуба за иновации към фондация „Приложни изследвания и комуникации”. Бизнес клуба за иновации е структура, представляваща българските фирми отдаващи, приоритетно значение на иновациите в своето развитие.

В учредителната среща на клуба взеха участие фирмите: СД Elta R; Данс Фарма ЕООД; Ефективни Софтуерни Системи ООД; Интериорпротект ЕООД; Йотов консулт OOД; Катекс; Комсистем ЕООД; Оптикс AД; Пойнт Ел-България ООД; Сатурн Инженеринг ООД; Солид – 55 ООД;Телетек Електроникс АД; Хани плюс ЕООД; БИЦ ИЗОТ; Инвента ООД.

Мисия на клуба е да популяризира и прилага на опита на водещите държави в областта на развитието на икономиката чрез знания и прилагане на иновативни политически, управленски и производствени решения.

Предметът на дейност на Бизнес клуба за иновации е:

 Разработване и осъществяване, самостоятелно или в партньорство между членовете, на международни, национални и регионални проекти в областта на развитието, обмена и стимулирането на иновациите.
 Организиране и провеждане на инициативи за популяризиране на дейността на клуба и членовете му и привличане на чуждестранни и местни инвестиции.
 Съдействие за формиране на политика на национално и регионално равнище за развитие на благоприятна бизнес среда и стимулирането на бизнеса за технологично обновление и приложение на иновации, чрез предоставяне на препоръки и предложения към съответните институции и органи.

Бизнес клуба за иновации ще осъществява активна дейност за подпомагането на своите членове в следните направления:

 включване чрез проекти в международни и местни програми и фондове за подпомагане на малкия и среден бизнес;
 информация за международен трансфер на технологии и осъществяване на партньорства, и проучване на възможностите за осъществяване на търговски взаимоотношения и коопериране чрез нови продукти и технологии;
 своевременно осигуряване на информация за промените в нормативната уредба в областта на иновациите и технологичното развитие;
 обмен на мениджърски опит в управление на фирмените иновации;
 организиране на семинари, обучения, международни кооперационни борси и др.;
 дискутиране на актуални въпроси, свързани с развитието и насърчаването на иновационната дейност на фирмите, усъвършенстването на правно-нормативната база и подготовка на съответни предложения до управляващите органи и институции на регионално и национално равнище.

Клубът е отворен за всички иновативни фирми, проявяващи интерес към инициативата.

За повече информация:
Фондация „Приложни изследвания и комуникации”
Теодора Георгиева teodora.georgieva@online.bg
Мария Александрова maria.alexandrova@online.bg
тел. 973 3000
факс: 973 35 88

 

Още публикации

Блог