ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Бизнес клуб за иновации: „Социални и зелени иновации: Междусекторно сътрудничество и клъстериране“

Бизнес клуб за иновации: „Социални и зелени иновации: Междусекторно сътрудничество и клъстериране“

На 8 октомври 2014 г. Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, в сътрудничество с Фондация „БМВ“ и Еnterprise Europe Network – България, организира среща на Бизнес клуба за иновации, на която бе дискутирано междусекторното сътрудничество в зелените и социалните иновации. Д-р Огнян Шентов, председател на УС на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, откри форума, отъждествявайки концепцията за споделена стойност като нова платформа и инструмент за сътрудничество между стопански и нестопански организации.

Г-н Маркус Хип, изпълнителен директор на Фондация „БМВ“, анализира потенциала на социалните иновации за подпомагане на междусекторното сътрудничество и подобряване на конкурентната среда. Той наблегна на необходимостта от промотиране и насърчаване на бизнес лидери, които да притежават разнородни умения, да разбират цялостната концепция за споделена стойност и да се ангажират със социални иновации. Бизнесът и гражданските организации трябва да споделят своя опит и да си сътрудничат в промотирането на социално предприемачество и про боно трансфер на знания. Изпълнителният директор на Фондация „БМВ“ също така наблегна на идеята за социална филантропия, която има за цел да подкрепи финансово и нефинансово организации със социална насоченост и да подобри тяхната ефективност.

Г-н Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма (2012 – 2013 г.), изтъкна, че България все още изостава сериозно в иновациите, въпреки плановете на страната да инвестира по-сериозно в областта в периода 2014-2020 г. Г-н Добрев накратко засегна и темата за зелената енергетика, като коментира, че неефективното сътрудничество между индустрията и правителството е нанесло сериозни вреди на националната икономика и е станало причина за масово неодобрение от страна на обществото.

Г-н Илиян Василев, управляващ партньор на „Иновейтив енерджи солюшънс“ ЕООД, очерта един негативен модел на стойностната верига, наблюдаван в момента в България, при който политическият популизъм и влиянието на частните интереси върху политическите решения създават бариери между корпоративния свят и публичния сектор. Г-н Василев наблегна на нуждата от интегриране и свързване на съществуващите проявления на индивидуално предприемачество и иновационна дейност, които за момента не взаимодействат помежду си. Г-н Василев също така спомена и ниското ниво на информираност от страна на обществото по отношение на належащи въпроси и заключи, че цялостната промяна трябва да започне с личното отношение и индивидуалната отговорност на всеки гражданин.

Г-жа Николина Хинкова, мениджър на „Мехатроника“ АД, избрано за най-иноватовно предприятие на 2013 г. в категорията „Пазарно лидерство“, коментира взаимовръзката между зелените и социалните иновации, като наблегна на значението на публично-частното партньорство. Организираните от габровската компания практики и летни лагери за студенти с интереси в сферите на криптологията и роботиката, както и професионалният учебен център за млади инженери, създаден от предприятието, са от особена полза за обществото и повишават конкурентоспособността на целия регион.

Г-н Кирил Митов, мениджър на „Робопартанс“ ООД, избрано за най-иноватовно предприятие на 2013 г. в категорията „Социално въздействие“, посочи, че устойчивото развитие трябва да бъде по-социално ориентирано и повече хора трябва да са ангажирани в сферата на образованието. В момента „Робопартанс“ ООД обучава 300 млади специалисти, като компанията също така подпомага други организации да създадат свои образователни центрове и училища по роботика. Отбелязвайки, че фирмата е в състояние да реализира по-голяма печалба от консултански услуги отколкото от обучения, г-н Митов подчерта колко е трудно всъщност да се намери балансът между пазарната икономика и социалната ангажираност.

Г-н Стоян Боев, изпълнителен директор на „Интерконсулт България“ ООД, избрана за най-иноватовна фирма на 2013 г. в категорията „Иновационен хъб“, коментира готовността на българското общество да мисли иновативно, както и нуждата от създаване на благоприятна среда за иновации в комбинация със стратегия за предотвратяване изтичането на млади таланти. Г-н Боев идентифицира споделянето на опита, културните предпоставки, рисковия капитал и достъпа до човешки ресурси като ключови компоненти на концепцията за споделена стойност. Той също така категоризира непрестанните политичеки промени като основна пречка пред засилването на конкурентоспособността и постигането на икономически растеж. Един пазар, който не е ефективен и стабилен, разхищава социални ресурси, поради липса на взаимодействие.

Г-жа Цветелина Бориславова, председател на Надзорния съвет на „Българо-американска кредитна банка“ АД и председател на Фондация „Кредо Бонум“, наблегна на психологическия аспект на въпроса, като изказа мнение, че българите трябва да бъдат по-позитивни и проактивни. Фондация „Кредо Бонум“ и инвестиционно дружество Си Ес Ай Еф (CSIF – Clever Synergies Investment Fund) подкрепят и реализират различни проекти и технологии, като се фокусират върху зелените иновации.

В последвалата дискусия участниците обсъдиха различията между филантропската дейност в Европа и Северна Америка. Размерът на финансиране, нивото на толерантност към провал и предприемаческата култура бяха идентифицирани като основни предимства на американската филантропска среда. Впечатлен от степента на ангацираност на „Мехатроника“ в местната общност, г-н Хип подчерта значението на обучението и създаването на възможности и добави, че тайната на немския успех се крие в силната взаимовръзка между множеството малки иновативни компании и местните общности.

 

Още публикации

Блог