ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Доклад е-община

Доклад е-община

Фондация ПИК, 2005
ISBN-954-9456-05-6

Докладът е-община прави оценка на развитието на общинските уебсайтове и цели да промотира процеса на изработване и изпълнение на държавни политики в сферата на електронното правителство и местното управление.

Докладът е изработен съвместно от експерти от Координационния център за информационни, комуникационни и управленски технологии (КЦИКУТ), фондация ПИК, Център за изследване на демокрацията и Витоша Рисърч.

Изтеглете доклада е-община, 2005 ( PDF, 1.8 MB, на български) Отразяване в медиите
Оценка на общинските уебсайтове в България

Още публикации

Блог