ARC FUND
ARC FUND / Публикации / ЕК: необходими са още мерки, за да се гарантира онлайн сигурността на децата

ЕК: необходими са още мерки, за да се гарантира онлайн сигурността на децата

В доклад от 13 септември Европейската комисия разглежда как държавите-членки прилагат препоръките на ЕС, гарантиращи безопасен и сигурен достъп на децата до света на цифровите технологии. Държавите-членки и бизнесът полагат все повече усилия за изпълнение на препоръките на ЕС от 1998 г. и 2006 г. за защита на юношите, ползващи аудиовизуални и интернет услуги. Но предприетите мерки като цяло са недостатъчни.

По-конкретно, докладът показва, че държавите от ЕС не реагират адекватно или имат различни подходи при третирането и докладването на незаконно или вредно съдържание, при осигуряването на съобразено с възрастта съдържание за деца, при повишаването на сигурността на децата в социалните мрежи и при защитата на подрастващите от вредни видео игри. Така например има множество различия между държавите-членки в начина, по който горещите линии проверяват законосъобразността или вредата на съдържанието, за което са получили сигнал, в начина по който проследяват източника на съдържанието и уведомяват компетентните органи. Освен това държавите-членки на ЕС използват различни рейтингови системи и технически средства за съобразяване на сайтовете и игрите с възрастта. Докладът показва, че има значителен потенциал за подобряване на защитата на децата в тези области.

По-късно тази година Комисията ще излезе с мащабна инициатива по тези проблеми, за да даде повече възможности и да осигури по-добра защита на децата, които използват нови технологии.

Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по цифровите технологии Нели Крус каза следното: „Децата на все по-ранна възраст започват да ползват интернет и във все по-голяма степен; те опознават възможностите, които дава вълнуващият свят на цифровите технологии. Трябва обаче спешно да увеличим усилията си и да предприемем спешни мерки, за да подобрим действията си и за да намерим начин да работим заедно за осигуряването на повече възможности и повече сигурност за децата в променящия се свят на цифровите технологии. Необходимо е да дадем на родителите и учителите увереност при поемането на техните отговорности. Стратегията, която ще представя по-късно тази година, ще се изправи лице в лице с тези проблеми.

Докладът предлага няколко мерки, сред които:
– мерки спрямо вредното и незаконното съдържание — популяризиране на „горещите линии“ и подобряване на съпътстващите инфраструктури за по-ефективно премахване на незаконното съдържание;
– мерки във връзка със социалните мрежи и личната информация — подобряване на информираността за рисковете и начините за тяхното ограничаване;
– системи за възрастова категоризация и рейтингови системи — по-широка употреба на системите за възрастова категоризация за игрите онлайн; разработване на етични кодекси и други начини за подобряване на информираността на търговците на дребно относно възрастовата категоризация, за да се предотврати продажбата на игри, неподходящи за деца под определена възраст).

Контекст

Подобряването на интернет като място за деца е един от основните приоритети на Програмата в областта на цифровите технологии (вж. IP/10/581, MEMO/10/199, MEMO/10/200).

Според проучването EUKidsOnline (IP/11/479) 9-10-годишните европейчета, които използват интернет, твърдят, че са започнали да влизат в мрежата от 7-годишна възраст. 33 % от децата, които използват интернет, използват мобилен телефон или преносими устройства. 77 % от 13-16-годишните и 38 % от 9-12-годишните в Европа, които използват интернет, твърдят, че имат профил в социална мрежа онлайн; една четвърт от онези, които използват сайтове за мрежи, казват, че техният профил е публично достъпен. Една обща за ЕС стратегия в тази област трябва да вземе под внимание глобалния и непрекъснато променящ се характер на цифровата среда и да даде подходящ отговор на тези нови предизвикателства.

Препоръките на ЕС от 1998 г. и 2006 г. във връзка със защитата на малолетните и непълнолетните са в отговор на факта, че правилата на ЕС и националните правила не винаги успяват да бъдат в крак с бързите промени в областта на аудиовизуалните услуги и информационните услуги онлайн. На равнище ЕС (чрез Директивата за аудиовизуалните медийни услуги), както и в повечето държави-членки, има специални правила само за съдържанието на аудиовизуалните медии. Това подчертава още веднъж колко важна е осведомеността на държавите-членки и на доставчиците на услуги за новите предизвикателства пред защитата на малолетните и непълнолетните и колко важно е създаването на нови рамкови условия посредством сътрудничеството между заинтересованите лица, съвместното регулиране и саморегулирането.

Докладът има връзка и с няколко действия, посочени в Програмата в областта на цифровите технологии на Европа. По-специално, Комисията се ангажира „да насърчава многостранния диалог със заинтересованите страни и саморегулирането на европейските и световните доставчици на услуги (например платформи за социални мрежи, доставчици на мобилна връзка) особено по отношение на използването на техните услуги от малолетни и непълнолетни лица“ (Action 37).

Освен това Програмата в областта на цифровите технологии призовава държавите-членки „до 2013 г. да въведат изцяло в действие горещи линии за съобщаване на обидно или вредно онлайн съдържание, да организират кампании за повишаване на информираността относно безопасността на деца в онлайн пространството, да предложат обучение по онлайн безопасност в училищата и да насърчават доставчиците на онлайн услуги да прилагат мерки за саморегулиране във връзка с онлайн безопасността на децата“ (Action 40).

Комисията също така работи за насърчаване на създаването на висококачествено и съобразено с възрастта интернет съдържание (IP/11/746). Според проучването EUKidsOnline една трета от децата на възраст 9-12 години смятат, че интернет предлага достатъчно добри неща за неговата възраст (IP/10/1368).

Полезни интернет адреси:
Доклад на Комисията за защита на малолетните и непълнолетните — „Защита на децата в света на цифровите технологии“ и придружаващият работен документ на службите на Комисията.

Програмата на ЕС за по-безопасен интернет

Програма в областта на цифровите технологии за Европа

Интернет страница на Програмата в областта на цифровите технологии

Интернет страница на Нели Крус

 

Още публикации

Блог