ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Европейската комисия набира бизнес ангели за жени предприемачи

Европейската комисия набира бизнес ангели за жени предприемачи

Европейската комисия публикува покана за участие с проекти „The European Community of Women Business Angels for Women Entrepreneurs“. Целта е да се увеличи броя на жените бизнес ангели в Европа и да се улесни финансирането на предприемачките. Краен срок за подаване на предложения – 28 юли 2016 г.

Кандидатите трябва да кандидатстват като организации партньори в консорциум от най-малко 4 държави – членки. Консорциумът трябва да може да осъществява местни, регионални и национални инициативи във всяка държава, където смята да се развива.

Краен срок за подаване на проектни предложения по електронен път: 17.00 часа (Брюкселско време) на 28 юли 2016 г.
Планирана дата за стартиране на проектите: февруари 2017 г.

Максимална продължителност: 24 месеца

Максимална сума, предвидена от ЕС за финансиране по поканата: EUR 2 200 000, до 70% от признатите разходи на проект с максимално финансиране до EUR 440 000.

Индикативен брой на грантовете:до 5

За подробна информация: http://ec.europa.eu
Ако имате въпроси, пишете на GROW-CFP-16226-WBA@ec.europa.eu

За информация и контакти:

Мая Цанева

maya.tsaneva(at)online.bg

тел. 02/ 973 3000
АРК Консултинг, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, Enterprise Europe Network-България

 

Още публикации

Блог