ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Европейски знак за онлайн-безопасност на училища

Европейски знак за онлайн-безопасност на училища

Европейската мрежа от центрове за безопасен интернет разработи нова инициатива в помощ на училищата, за да осигурят безопасна онлайн-среда за учениците и за педагозите в училището. Инициативата „Знак за онлайн безопасност“ е изцяло базирана на онлайн-платформа на езиците на участващите държави, включително и на български език.

Платформата е заредена с информация, съвети за типични случаи и възникващи проблеми с ползването на интернет, компютри и мобилни технологии в училище. Всяко училище може да се регистрира и да си направи самооценка с онлайн-въпросник за съответствие на училищните политики и практики на изискванията за безопасна онлайн-среда. За усъвършенстване на вътрешната политика и подобряване на безопасността на всяко училище ще бъде изготвен план за действие, така че то да изпълни критериите за сигурност. Платформата позволява споделяне на политики и практики между европейските училища, така че те да се учат взаимно от опита си.

След изпълнение на мерките, предвидени в плана за действие, училището ще получи европейския знак eSafety.

 

Още публикации

Блог