ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Фондация „Приложни изследвания и комуникации” с приз

Фондация „Приложни изследвания и комуникации” с приз

Министърът на образованието и науката Даниел Вълчев удостои Фондация „Приложни изследвания и комуникации” с награда за най-успешно участвала неправителствена организация в Шеста рамкова програма на Европейския съюз.

Наградата беше връчена в рамките на конференция за началото на Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие на ЕС, открила се на 31 януари 2007 г. в хотел „Шератон” в София. На нея бяха дадени специални награди на най-изявените университети, научни институти и колективи, участвали в Шестата рамкова програма на ЕС /2002-2006/. Софийският университет получи приза за университет с най-много успешни участия в Шестата рамкова програма на ЕС – 22 проекта за над 2 милиона евро.

Техническият университет в София получи награда за университет, спечелил най-много средства по проекти в програмата – 3 милиона евро за 20 проекта.

Пловдивският университет „Пайсий Хилендарски“ беше отличен като най-активният университет извън столицата, участвал в програмата със седем проекта.

За най-успешен институт на БАН беше определен Институтът по паралелна обработка на информацията – с 13 проекта за над 2 милиона евро.
АгроБио институтът получи награда за най-успешен институт към Националния център за аграрни науки.

За най-успешна фирма по програмата беше обявена „Сирма Груп“, участвала с 11 проекта за над 2 милиона евро.

Фондацията „Приложни изследвания и комуникация“ получи наградата за най-успешна неправителствена организация в програмата – с 10 проекта за над 1,5 милиона евро.

За най-активен научно-изследователски колектив беше обявен Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН и неговият директор – проф. Йордан Стаменов.

Мара Георгиева от вестник „Капитал“ получи журналистическа награда за статии по Шестата рамкова програма, а за най-успешно национално контактно лице по нея беше обявена Соня Спасова.

Ст.н.с. Велина Топалова от Института по социология към БАН получи награда за принос в развитието на социалните науки по програмата.

 

 

Още публикации

Блог