ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Форсайт на развитието на е-правителството в България

Форсайт на развитието на е-правителството в България

Фондация ПИК, 2005
ISBN-954-90624-9-X

Брошурата, публикувана от фондация ПИК през месец май 2005 , представя доклада и анализа, които са резултат от пилотната форсайт инициатива в България, координирана от фондация ПИК в периода май 2004 – февруари 2005 в рамките на проекта ForeTech.

Е-правителството е една от областите, за които пилотно бе изготвено форсайтово проучване. Докладът обхваща комбинация от SWOT и STEEPV анализи на моментното състояние (2004) на сектора в България и Карта на интересите на основните заинтересовани страни. Три сценария за 2015 година илюстрират алтернативни бъдещи развития, които съответно очертават мерките, които трябва да се предприемат днес, за да постигнат или избегнат определени сценарии. Сценариите са представени по научен, но и забавен начин – така посланието достига ефективно до целия спектър от крайни потребители като политици, хора от академичните среди, бизнеса, неправителствени организации и отделни физически лица.

Изтеглете брошурата (в PDF, 698 KB )

Още публикации

Блог