ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Форсайт за електронно правителство: изследване на средата

Форсайт за електронно правителство: изследване на средата

Този документ в изготвен в рамките на Работен пакет 4 от проекта ForeTech и има за цел да покаже защо областта на е-правителството е избрана за форесайтово изследване в България, да прецизира фокуса (да открие основните теми) на форсайта в следствие на две кръгли маси със заинтересованите страни по е-правителството и да обобщи основните развития в областта на електронното правителство в България.


Изтеглете документа (на английски)

Още публикации

Блог