ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Икономика на знанието – теория, практика и развитие в България

Икономика на знанието – теория, практика и развитие в България

Редактор: д-р Петкан Илиев
Съставители: Тодор Ялъмов, Руслан Стефанов и екип на ‘Индъстри уоч’

Фондация ПИК, 2004
72 страници
ISBN-954-90624-4-9

Публикуваната през месец май 2004 година брошура обсъжда ключовото значение на знанието за производителността, конкурентоспособността и растежа. Текстът е структуриран по аналитичен модел, разработен от Института на Световната банка, който дефинира четири основни стълба на икономиката на знанието, а именно: благоприятна институционална и икономическа среда; национална иновационна система; образование и обучение; и ИКТ инфраструктура. По всеки от тези области се анализират предимствата и слабите страни на България, за да се превърне тя в ефективна икономика, базирана на знанието; представя се състоянието на страната в сравнение с най-развитите икономики, страните от ЕС – 15 и новоприетите страни от Централна и източна Европа. Като основа за анализ е използвана Методологията за оценка на знанието, разработена от Световната банка. В допълнение се привеждат и данни от български статистически източници и собствени изследвания на фондация ПИК, по-специално в областта на иновациите и ИКТ. Текстът е публикуван само на български.

Изтеглете брошурата (в PDF, 1.7 MB)

Още публикации

Блог