ARC FUND
ARC FUND / Публикации / ИКТ бизнесът в региона ще работи за общ бранд

ИКТ бизнесът в региона ще работи за общ бранд

Сърбия, Македония, Украйна, Армения, Румъния и България стартират инициатива за общ брандинг на ИКТ сектора, за да могат да предложат регионално коопериране в работата по общи ИТ проекти и да подготвят бързо интегрирани предложения на високо ниво. За това се договориха по време на световното технологично изложение CeBIT ИТ бизнес асоциациите на тези страни, Българският ИКТ клъстер и Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ). Целта е ИТ фирмите от Източна Европа е да прилагат еднакви методологии и процеси на работа, които да гарантират по-високо качество на услугите, надеждност и сигурност на индустрията.

Идеята за общ регионален ИТ бранд беше формулирана от БАСКОМ и Румънската ИТ асоциация ARIES на предишното изложение CeBIT 2005. „Обединеният потенциал и общото послание ще направи страните от Източна Европа още по-конкурентоспосособни на световните пазари. Ще работим за разпознаването на целия регион като извор на таланти, организирани в зрели и креативни фирми, прилагащи съвременните методологии за качество на процесите. Така и предимствата на отделните страни и фирми ще бъдат по-лесно разпознаваеми“, заяви Георги Шарков, председател на БАСКОМ.

На конференцията SEEITA през май в Скопие ще бъдат обсъдено и подписано споразумение за работа в ИТ сектора и коопериране на регионално ниво, което ще бъде подготвено от ИТ асоциациите на Румъния и България. Инициативата получи вече подкрепа от основните донорски програми в региона, като GTZ, USAID, UNDP, EBRD, WorldBank.

Българският ИКТ клъстер подкрепи инициативата на БАСКОМ, обединяваща фирмите от най-динамичния бранш в ИКТ сектора – софтуерната индустрия. „Българските ИКТ фирми притежават конкуренти предимства не само в разработването на специфични софтуерни решения с висока добавена стойност. България вече е разпозната като страна, в която икономиката на знанието е двигател на всички индустрии и сега може да предложи своя опит и на регионално ниво”, заяви Таня Попова, Изпълнителен директор на ИКТ клъстера.

Повече от 200 представители на международни компании и ИКТ организации в световен мащаб присъстваха на българската ИКТ вечер на CeBIT 2006. Домакин на събието беше Българският ИКТ клъстер, който представи конкурентните предимства на родните ИКТ фирми в рамките на най-голямото високотехнологично изложение, което се проведе между 9 и 15 март в Хановер, Германия.

Българските фирми ГазКомфорт Трейд и Сийдот бяха отличени със специалната награда на Best Practice–IT 2006 за “Най-оптимално ИТ решение в полза на клиента”. Тази година Българският ИКТ клъстер заедно с партньора на BestPractice-IT БАСКОМ подпомогна родните фирми с информация за участие в конкурса. „Три български фирми от десет допуснати до финалния етап и високото отличие за ГазКомфорт трейд са висока атестация за уменията и възможностите на българските ИКТ специалисти”, коментира Георги Брашнаров, заместник председател на БАСКОМ.

През 2006 г. БАСКОМ заедно с Българския ИКТ клъстер ще организира и провежда предварителните кръгове за номиниране на българските фирми за Best Practice–IT 2007, които имат желание да участват в този престижен конкурс за ИТ решения за малките и средни предприятия.

Българският ИКТ Клъстер е учреден през декември 2004 г. като естествено продължение на сътрудничеството в рамкитe на ИКТ общността за създаването и реализирането на “Националната стратегия за конкурентоспособност на България на световните ИКТ пазари”. Организацията има за цел прилагането на ‘Клъстер’ концепцията’ в качеството и на бизнес форум, катализиращ създаването на конкурентни предимства чрез иновации. Посредством създадената ‘ИКТ Клъстер Общност’ ще се споделят знания, опит и възможности за развитие. Форумът е отворен за всеки глас от сектора – научни институти, университети, неправителствени организации, държавни институции, сдружения.

За допълнителна информация:
Радосвета Чобанова
Агенция PeeR to peer
9811444, 0886 317 897,
chobanova@pr2peer.com

 

Още публикации

Блог