ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Иновации.бг 2009

Иновации.бг 2009

Докладът Иновации.бг 2009: Българската иновационна система в условията на глобална икономическа криза анализира състоянието на националната иновационна система и прави препоръки за подобряване на иновационния потенциал на българската икономика. Тази година докладът обръща внимание на глобалната икономическа криза. Във време на икономическа рецесия и нестабилност България трябва да преосмисли своята икономическа политика и да излезе с интегрирана стратегия за икономически възход на основата на иновациите, технологичното развитие и науката. Докладът Иновации.бг 2009 си поставя задачата да даде отправни точки и предложения как да бъде осъществена подобна стратегия.

Резюме на доклада (Adobe PDF, 74 КB)
Пълен текст на доклада (Adobe PDF, 7.75 MB)
Медийно отразяване
Информация за медиите (Adobe PDF, 23KB)