ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Иновации.бг 2009

Иновации.бг 2009

Докладът Иновации.бг 2009: Българската иновационна система в условията на глобална икономическа криза анализира състоянието на националната иновационна система и прави препоръки за подобряване на иновационния потенциал на българската икономика. Тази година докладът обръща внимание на глобалната икономическа криза. Във време на икономическа рецесия и нестабилност България трябва да преосмисли своята икономическа политика и да излезе с интегрирана стратегия за икономически възход на основата на иновациите, технологичното развитие и науката. Докладът Иновации.бг 2009 си поставя задачата да даде отправни точки и предложения как да бъде осъществена подобна стратегия.

Резюме на доклада (Adobe PDF, 74 КB)
Пълен текст на доклада (Adobe PDF, 7.75 MB)
Медийно отразяване
Информация за медиите (Adobe PDF, 23KB)

Още публикации

Блог