ARC FUND
ARC FUND / Публикации / „ИНТРАКОМ България осигурява стипендии за български ИТ студенти в Атина

„ИНТРАКОМ България осигурява стипендии за български ИТ студенти в Атина

Три пълни стипендии за обучение в чужбина дава ИНТРАКОМ България на студенти – една стипендия за магистърска програма по Информационни и телекомуникационни технологии (MSITT) и две стипендии за лятно училище в същата област. Обучението се провежда в Атински информационни технологии (AIT) – образователен и изследователски център в Гърция, който работи в тясно сътрудничество с американския университет за компютърни технологии „Карнеги Мелън“.

Стипендията за магистърска програма по Информационни и телекомуникационни технологии (MSITT) покрива изцяло таксата за обучение, застраховката и разходите за общежитие. Обучението продължава 12 месеца. Програмата дава на участниците знания, които им помагат да са конкурентни в динамично променящия се пазар на труда в сферата на високите технологии.

Стипендията е предназначена за студенти, завършили информационни технологии, електроинженерство, приложна математика, физика, електроника, автоматика или друга близка специалност. Крайният срок за подаване на документи е 28 юли, а учебната година започва на 18 септември 2006 г. Кандидатите ще бъдат избрани на базата на академични резултати, ниво на владеене на английски език, препоръки и мотивационно есе.

Допълнителна информация и кандидатстване

 

Още публикации

Блог