ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Компютрите ще завладяват българското образование

Компютрите ще завладяват българското образование

Министерството на образованието и науката (МОН) стартира първата национална информационна кампания под надслов „Уча с компютър“. Тя има за цел да покаже, че използването на компютрите в учебния процес е модерен и ефективен начин за образование.

„Вярвам, че тя ще спомогне за изпълнението на амбициозната задача, която стои пред нас – да изравним българските стандарти за използване на информационните технологии в процеса на образованието с европейските,“ каза Даниел Вълчев.

Кампанията се осъществява с подкрепата на обществените медии. Тя е първият от трите етапа на националната инициатива на МОН 2006 – Година на е-образование, съобщи на пресконференция министърът на образованието и науката Даниел Вълчев.

Вярвам, че тази кампания ще спомогне за изпълнението на амбициозната задача, която стои пред нас – да изравним българските стандарти за използване на информационните технологии в процеса на образованието с европейските, каза Даниел Вълчев.

Затова в годината на електронното образование МОН ще акцентира върху създаването на многообразно по форма и вид електронно съдържание.

Ще продължи обучението на преподавателите за работа с компютри и ще бъде насърчавано използването на компютрите за придобиване на знания от учениците.

През втория и третия етап на инициативата „2006 – Година на е-съдържанието“ МОН ще включи учениците и учителите в създаването на електронни съдържания.

Интернет сайт www.e-edu.bg, който се разработва в момента, ще предоставя новини от страната и света за тенденциите за развитие на образованието и използването на компютрите в процеса на обучение. Чуждият опит в сферата ще бъде представен на международен форум. Специален образователен Интернет портал ще представя всички училища в страната и ще обслужва учителите и учениците.

Национално представително проучване, проведено от Галъп Интърнешънъл през февруари т.г., показва, че българското общество подкрепя политиката на МОН за ускорено въвеждане на иновационни технологии и методи в училищата.

67% от представителите на широката общественост и от родителите са убедени, че използването на компютрите в учебния процес ще повиши знанията на учениците.

Родителите посочват, че обучението чрез компютър е ефективен начин за преподаване.

Засега българската образователна система достига европейските нива по отношение броя на компютрите в училищата и Интернет свързаността им. Предстои да бъдат достигнати европейските сандарти за включването на иновационните образователни технологии и методи в учебния процес.

 

Още публикации

Блог