ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Конкурс за интернет услуги за гражданите и бизнеса:“е-правителство, е-област, е-община“

Конкурс за интернет услуги за гражданите и бизнеса:“е-правителство, е-област, е-община“

Институтът по публична администрация и европейска интеграция организира за 3 пореден път конкурс за Интернет услуги за гражданите и бизнеса. През 2003 и 2004 г. бяха номинирани няколко много добри практики, които се популяризират чрез публикации, участие в европейския конкурс за Е-правителство и обученията на ИПАЕИ.

Конкурсът има за цел да стимулира разработването на иновационни информационни решения и проекти, които да намерят приложение в административната дейност на отделните министерства, агенции, областни и общини. В България има вече не малко администрации, които предложиха нови и оригинални уеб базирани он-лайн решения. Някои от тях получиха европейско признание. Необходимо е през 2005 г. да реализираме он-лайн предлагането на 20-те услуги за гражданите и бизнеса, определени като индикативни в рамките на Европейския съюз. Предложенията на екипите от администрацията в конкурса ще ни позволят да си дадем прецизен отговор на въпроси като: Как напредваме по този ключов въпрос за Е-правителство в страната? Какви са нашите конкретни реализирани постижения? и Как българската администрация се интегрира в рамките на ЕС като Е-администрация ?

Конкурсът предвижда да се номинират Интернет услуги в две категории:

• Интерактивни услуги– при които се осъществява двустранна он-лайн комуникация между доставчик и потребител на услугата;

• Информационни услуги – при които доставчикът предлага еднопосочна он-лайн информация на клиентите.

Участие в конкурса могат да вземат администрациите, които са внедрили нови или подобрили значително съществуващите Интернет услуги за гражданите и бизнеса през 2005 г.

Комисия от експерти в информационните технологии ще определи най-добрите практики в двете категории, като за всяка категория ще се номинират първо, второ и трето място.

Номинациите и наградите ще бъдат обявени на Четвъртата международна конференция „Е-правителство, Е-област, Е-община“, която ще се проведе през месец март 2006 г.

Номинираните практики ще се предложат за участие в конкурса e-Europe Awards 2007 (http://e-europeawards.org/ ).

Срокът за подаване на формулярите е 15 февруари 2006 г.

Попълнените формуляри се изпращат до изпълнителния директор на ИПАЕИ в писмена форма, подписана от главния секретар на институцията, както и на e-mail: awards@ipaei.government.bg

Всички предложения направени в рамките на конкурса ще бъдат включени в публикация „Е-правителство в България: добри практики“ на български и английски език.

Лице за контакти: Нина Каменова, e-mail: n.kamenova@ipaei.government.bg

Допълнителна информация за конкурса и формуляр за участие

 

Още публикации

Блог