ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Конкурс за обучителни курсове в Института по телекомуникации на САЩ

Конкурс за обучителни курсове в Института по телекомуникации на САЩ

Български специалисти, работещи в сферата на телекомуникациите, информационните технологии, сателитните и безжични технологии, заети в публичния или частния сектор, могат да кандидатстват за обучителните курсове, предлагани от Института по телекомуникации на САЩ (United States Telecommunications Training Institute). В повечето случаи се изисква образование след средно, а притежанието на университетска образователна степен в областта на телекомуникациите, радиото и телевизията, мениджмънта, инженерните науки или електрониката е препоръчително. Желаещите да кандидатстват могат да го направят онлайн на www.ustti.org, където следва да попълнят специален формуляр. Желателно е формулярите да се изпратят поне 16 седмици преди началото на съответния курс поради продължителния процес по издаването на виза. В случай че бъдат одобрени, кандидатите ще бъдат уведомени по електронна поща или факс поне 12 седмици преди началото на обучението. Може да се кандидатства за финансиране от USTTI, но възможностите са ограничени. По време на ориентацията всички участници заплащат 150 щатски долара административна такса за първия избран курс и 75 щатски долара за всеки следващ. За допълнителна информация посетете www.ustti.org, където можете да намерите каталога на Института по телекомуникации на САЩ с предлаганите курсове за 2006 г.

 

Още публикации

Блог