ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Министър Василев представи пред европейските си колеги проекта за ИТ обучение на служители

Министър Василев представи пред европейските си колеги проекта за ИТ обучение на служители

На работна среща с председателя на “Майкрософт” Бил Гейтс, която се състоя в началото на годината, министър Николай Василев и негови колеги от различни европейски страни обсъдиха бъдещото развитие на информационните и комуникационните технологии. Срещата е част от Government Leaders’ Forum 2006, който се проведе в Лисабон, Португалия. Негови организатори са “Майкрософт” в партньорство с Европейската комисия.

На срещата г-н Гейтс акцентира върху важността на образованието, особено в областта на математиката, естествените науки и техническите специалности. Той изрази задоволство, че за някои държави компютъризацията на училищата е приоритет. Министърът на държавната администрация и административната реформа (МДААР) Николай Василев открои България като една от тези държави.

По време на своята презентация “Електронно обучение в електронен свят” той запозна участниците във форума с проекта на МДААР за мащабно обучение по информационни технологии на около 10 000 служители от държавната администрация. Министър Василев представи и резултатите от Националната програма i-България, чиято цел е да разшири използването на информационните и комуникационни услуги и да повиши нивото на компютърна грамотност на населението. С реализацията на този проект досега 1200 училища вече имат осигурен достъп до широколентов Интернет, оборудвани са 3200 компютърни кабинета и са обучени над 45 000 учители. Министър Василев обясни, че следващият етап от осъществяването на i-България трябва да бъде създаването на електронно съдържание, както и окончателното осигуряване на всички училища с високоскоростен Интернет.

 

Още публикации

Блог