ARC FUND
ARC FUND / Публикации / „Мониторинг на тенденции в социалните и хуманитарните науки в Европа“ 2011 г.

„Мониторинг на тенденции в социалните и хуманитарните науки в Европа“ 2011 г.

Проектът „Мониторинг на тенденции в социалните и хуманитарните науки в Европа“ (Monitoring European Trends in Social Sciences and Humanities – METRIS) е възложен от Европейската комисия и ГД Научни изследвания и иновации. Целта на проекта е да се проведе мониторинг на тенденциите в социалните и хуманитарните науки в Европа и да се събере основната информация относно тяхното състояние във всички 27 държави-членки, както и в още 15 европейски и извън европейски страни, повечето от които са асоциирани към Рамковата програма за научни изследвания на Европейския съюз. Проектът е изпълнен от мрежата ERAWATCH и управляван от Technopolis Consulting Group. По време на проекта, всички резултати, национални профили и годишни доклади за отделните страни бяха събрани на интернет страницата www.metrisnet.eu. От 2013 г. насам националните доклади са достъпни само на интернет страниците на партньорите по проекта.

България се включи в проекта през 2011 г., когато е публикуван и първият доклад за страната. Докладът от 2012 г. съдържа още по-подробен анализ на развитието на социалните и хуманитарните науки в страната.

Пълен текст на доклада (само на английски език) (Adobe PDF, 421 KB)

Още публикации

Блог