ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Националният център за безопасен Интернет представи годишния си отчет

Националният център за безопасен Интернет представи годишния си отчет

На редовно заседание на 14 януари Общественият съвет за безопасен Интернет отчета за дейността на Националния център за безопасен Интернет при Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ през 2010 г. В него се изтъква повишаването на ефективността на Горещата интернет-линия за борба с незаконно и вредно за деца съдържание и поведение в Интернет, но и зачестяването на сигналите за подмамване през Интернет на деца с цел сексуална злоупотреба.

Въпреки общия спад на броя получени от Горещата линия сигнали – от 1227 през 2009 г. на 857 през 2010 г., значително по-голям процент от тях са реални: 142 през 2009 г., но вече 398 през 2010 г. По тях Горещата линия е предприела 527 последващи действия: на съответните законоприлагащи органи са предадени 11 случая, на партньорски горещи линии от Международната асоциация на интернет-горещи линии са предадени 121, а в 96 случая екипът на Горещата линия се е свързал директно със собствениците на уеб-сайтове.

През 2010 г. се забелязват няколко тревожни тенденции:

– докато през 2009 г. Горещата линия е получила само 3 сигнала за подмамване на дете през Интернет с цел сексуална злоупотреба, през 2010 г. сигналите за подобни действия са вече 17;

– всеки осми сигнал касае съдържание или поведение в българското интернет-пространство.

Отчетът регистрира и значително активизиране на международната дейност на Националния център за безопасен Интернет. През 2010 г. са обучени 7 експерти от Сърбия, Босна и Херцеговина и Македония за борба с детската порнография и посегателствата срещу деца в Интернет.

Значително се е разширила и образователната дейност на Центъра, след като по инициатива на община Варна бяха обучени педагогическите съветници от всички общински училища в града и те започнаха да прилагат в работата си методическия курс „Реално и виртуално насилие: Превенция чрез интерактивно обучение“, който от 2 години се води от обучени преподаватели в 20 училища в София.
––––-

Годишен отчет за дейността на Националния център за безопасен Интернет през 2010 г. (pdf, 430 kB)

 

Още публикации

Блог