ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Николай Василев представи софтуер за транслитерация

Николай Василев представи софтуер за транслитерация

Компютърната система за транслитериране на българските собствени имена на латиница представиха днес министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев и ръководството на Института по български език при БАН. Софтуерът е разработен по проекта на МДААР “Разбираема България”, чиято цел е да създаде единна и ясна система за изписването на българските собствени имена с латински букви.

Базата данни на софтуера съдържа близо 30 000 български лични имена и имена на географски обекти. За създаването на този подробен списък МДААР изиска наименованията на географски обекти от всички областни администрации. Информацията в софтуера и в бъдеще ще бъде непрекъснато допълвана, но дори и сега дадено име да не фигурира в базата данни, системата автоматично ще извършва транслитерирането.

Министър Василев обясни, че правилата за транслитерация ще имат задължителен характер за географските обекти, докато за личните имена на хора ще са само препоръчителни. Затова и те се появяват в червено при въвеждането им в компютърната система. В писмо до министъра на вътрешните работи Румен Петков министър Василев е направил предложение за поправка в наредбата на МВР, която регламентира издаването на лични документи. Предлагаме промяната да се прави само на базата на таблицата за транслитерация, обясни министър Василев. Досега за смяна при изписването на латиница в паспортите е било нужно съдебно решение.

Николай Василев подчерта, че има и някои изключения от общите правила – например, България с латински букви ще се изписва Bulgaria, както страната ни е известна досега по света. Той ще изпрати и предложение до всички институции в най-кратък срок да подменят навсякъде грешно изписаните надписи – на означителни табели, интернет страници и др.

Проектът „Разбираема България” е отговор на необходимостта да се уеднакви твърде разнообразната съвременна практика при транслитериране на български собствени имена чрез избрана версия на латинската азбука. Проектът е финансиран от Министерството на държавната администрация и административната реформа и е реализиран от екип сътрудници на Института за български език при Българска академия на науките – от Проблемната група за стандартизиране на собствени имена, Секцията за съвременен български език (направление „Езикова култура и езикова политика“), Секцията за компютърна лингвистика и Информационния център за български език.

Софтуерът за транслитерация може да се намери на адрес:
http://transliteration.mdaar.government.bg

 

Още публикации

Блог