ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Обучение на варненски ученици за връзката между интернет и трафика на хора

Обучение на варненски ученици за връзката между интернет и трафика на хора

Екип на Националния център за безопасен интернет от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ проведе на 20 и 21 октомври във Варна две обучения – на младежи и на професионалисти, в рамките на кампанията „По-добре информиран, отколкото експлоатиран” по повод на Европейския ден за борба с трафика на хора. Организатори на инициативата са Националната комисия за борба с трафика на хора, Министерството на образованието, младежта и науката, дирекция „Превенции” към община Варна и Регионалният инспекторат по образованието.

По време на обучението на 20 октомври на тема „Рисково поведение в интернет и трафик на хора“ 39 доброволци от Градския и училищните превантивни клубове, бяха запознати с нарастващото значение на интернет в трафика на хора и участваха в обща дискусия. Беше им представен и раздаден специален наръчник по темата, който могат да ползват за подготовка и провеждане на обучителни сесии със свои връстници и по-малки ученици. Наръчникът беше разработен от Националния център за безопасен интернет в рамките на съвместен проект с Община Варна, Дирекция „Превенции“.

На 21 октомври екипът на Центъра за безопасен интернет проведе обучение за професионалисти – членове на Местната комисия за борба с трафика на хора и на Общинската и местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. На него бяха представени и разисквани рисковите прояви на децата и младежите в интернет, както и начините за превенция на тяхното въвличане в трафик на хора.

 

Още публикации

Блог