ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Обучение по безопасен Интернет в Пазарджик

Обучение по безопасен Интернет в Пазарджик

Темата на Международния ден за безопасен Интернет за 2012 г. -„Мост между поколенията: Да открием дигиталния свят заедно и… безопасно“, насочи вниманието към необходимостта от общуване между различните поколения, което е най-сигурната защита на децата във виртуалния свят. Младите поколения може да са с добра компютърна грамотност, но им липсват житейският опит и социалните умения на по-възрастните, които са жизнено важни за предотвратяване на различните видове заплахи в онлайн средата.

Тези факти определиха темата на обучението по безопасен интернет, което се проведе на 2 април по инициатива на Младежкия информационен и консултативен център в Пазарджик. В обучението се включиха представители на училищата от община Пазарджик.

В обучителния екип участваха експерти от Националния център за безопасен Интернет, работещи по проблема на национално ниво: Яна Алексиева представител на Асоциация „Родители” и Луиза Шахбазян от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ – координатор на Националния център за безопасен Интернет.

 

Още публикации

Блог