ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Одобрен е законопроектът за търговски регистър

Одобрен е законопроектът за търговски регистър

Дългоочаквания законопроект за търговския регистър бе одобрен от правителството. Новият регистър трябва да заработи от 1 януари 2007 г., макар че подготовката за прилагането му ще започне много по-рано. Законопроектът предвижда търговците да се регистрират в Агенцията по вписванията, а не в съда, както сега.

По този начин процедурите по регистрация на фирми се опростяват, а съдебната система ще се разтовари от несвойствени за нея дейности, каза заместник-министърът на правосъдието Ана Караиванова. Тя изрази убедеността си, че новият документ ще има и допълнителен антикорупционен ефект.

С приемането на Закона за търговския регистър ще се направи важна стъпка към изграждането на модерна и централизирана електронна регистърна система, основаваща се на няколко основни принципа: унифициране, стандартизиране и централизиране на водените регистри.

Пререгистрацията ще е безплатна и ще отнема минути, обясни Борислав Белазелков от Върховния касационен съд, който е сред авторите на новия закон. След като данните за фирмите се вкарат в електронен регистър, всички вписвания и справки в него ще се правят за минути. Информацията ще е общодостъпна, както и сега всички фирмени дела в съдилищата, но това, че е в електронен вид, ще опрости и ускори издаването на различните удостоверения за търговците.

Идеята е прилагането на закона да започне на основата на Агенцията по вписванията, на която е възложено изграждането на имотния регистър и административния регистър БУЛСТАТ.

През следващите 3 години фирмите ще трябва да се пререгистрират. Новото изискване за незабавно разглеждане на исканията ще позволи процедурата по регистрация да бъде значително съкратена – от 15 минути до максимум два дни, обясни Борислав Белазелков. Предстои правителството да гласува каква ще e таксата за вписване на нова фирма.

 

Още публикации

Блог