ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Подкрепа за участие на МСП в Шестата рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демонстрации

Подкрепа за участие на МСП в Шестата рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демонстрации

Настоящият документ предоставя информация за обсъжданите мерки за улесняване участието на МСП в приоритетните тематични области посредством нови или съществуващи инструменти като напр. проекти за съвместни научни изследвания, проекти за колективни научни изследвания, специфични целеви изследователски проекти, специфични дейности за подкрепа и координиране. Той дава и информация за конкурсите за проекти.

Изтегли брошурата (PDF, 241 KB)

Още публикации

Блог