ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Правителството публикува регистър на концесиите

Правителството публикува регистър на концесиите

Правителството публикува в интернет Националният концесионен регистър към Министерския съвет. На Интернет адреса на регистъра са обнародвани 848 влезли в сила концесионни договора. 289 от тях са държавни, а 559 общински.

Данните в него могат да бъдат търсени според вид на концесията (държавна или общинска), по името на концесионера или концедента, или по ключова дума.

В електронния регистър са публикувани точното наименование на обекта, описани са границите и местонахождението му, скица, план и карта на концесионната площ. Поместени са имуществените права и задължения на страните по договора, отговорностите при изпълнението му, основанията и правата при прекратяване на концесията.

Според представената от правителството обобщена информация, 69 са договорите, сключени от министъра на икономиката и енергетиката, за концесия на добива на подземни богатства. 168 са концесиите, подписани от министъра на регионалното развитие – 88 за строителни и скално-облицовъчни материали и 80 на морски плажове, от които 61 са действащи.

Министърът на околната среда е сключил 46 договора за ползване на минерални води, от които в сила са 31. Сключен е и един договор за концесия на защитен природен обект -за ски-писта „Банско“.

В концесионния регистър са въведени данни за 22 договора за добив на въглища и 14 – за нефт и газ.

Освен Националния концесионен регистър, гражданите може да ползват и официалния портал за концесиите. В него са поместени всички закони, правилници и наредби, свързани с концесионната дейност, както и директивите на ЕС в тази област.

 

Още публикации

Блог