ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Приет е отчетът за 2013 г. на Центъра за безопасен интернет

Приет е отчетът за 2013 г. на Центъра за безопасен интернет

На редовно заседание на 13 януари 2014 г. Обществения съвет за безопасен интернет гласува промени в ръководството на Съвета и прие годишния отчет за дейността на националния Център за безопасен интернет.

За председател на Обществения съвет беше избран Христо Монов, председател на парламентарната Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта. За заместник-председател от страна на държавните институции беше гласувана Ева Жечева, председател на Държавната агенция за закрила на детето. Заместник-председател от квотата на частния бизнес стана Анета Иванова, председател на Управителния съвет на Сдружението за електронни комуникации.

В отчета са описани най-важните инициативи, кампании и събития у нас и в чужбина, организирани от националния Център за безопасен интернет. Включена е и статистика за работата на интернет Горещата линия за борба с незаконно и вредно за деца съдържание и поведение в интернет и на Българската линия за онлайн безопасност, която дава телефонни и онлайн консултации на деца, родители и учители при проблеми на непълнолетни в онлайн-среда. Сравнителната статистика на двете услуги на Центъра за безопасен интернет показва, че възможността за консултации с експертите на Българската линия за онлайн безопасност намалява броя на подаваните сигнали към интернет Горещата линия и в нея постъпват основно сигнали за незаконно и вредно за деца съдържание и поведение в интернет.

Годишен отчет на Националния център за безопасен интернет за 2013 г.

 

Още публикации

Блог