ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Публикуван е годишният отчет на Националния център за безопасен интернет

Публикуван е годишният отчет на Националния център за безопасен интернет

На редовно заседание на 12 януари 2011 г. Общественият съвет за безопасен интернет прие годишния отчет на Националния център за безопасен интернет при Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и Асоциация „Родители“. На заседанието бяха гласувани и двама нови заместник-председатели на Обществения съвет: г-н Калин Каменов, заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето и г-н Асен Тотин, член на УС на Сдружението за електронни комуникации.

Един от основните фокуси на отчета за 2011 г. е успешното развитие на партньорството на Националния център с държавните институции, бизнеса и гражданските организации. В резултат на публично-частното партньорство през ноември 2011 г. беше ратифицирана Конвенцията на Съвета на Европа от 2007 г. за защита на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие, а в проекта за новия Закон за детето беше включено изискването за създаване на регистър на извършителите на сексуални престъпления срещу деца и проверката от работодателите в него на кандидати за работа, която предполага контакт с деца. Каузата на Националния център за безопасен интернет във Фейсбукза такъв регистър събра почти 5000 привърженици за 2 години.

Успешното партньорство с частния бизнес помогна за пускането в действие през април на Българската линия за онлайн безопасност за консултиране на деца, родители и учители на кратък номер 124 123 с еднократно таксуване от 14 стотинки (15 ст. за Глобул) независимо от продължителността на разговора.

През 2011 г. продължи успешната работа на Горещата онлайн-линия за сигнали за незаконно и вредно за деца съдържание и поведение в интернет. Бяха получени 751 сигнала, от които 13 бяха предадени на Сектор „Компютърни престъпления“ на ГДБОП, 15 – на партньорските горещи линии от Международната асоциация на интернет-горещи линии INHOPE, в 48 случая от собственици на уебсайтове беше поискано сваляне на неподходящо съдържание и беше отговорено на 47 запитвания от потребители.

От средата на април, когато започнаха работа, консултантите на Българската линия за онлайн безопасност отговориха на 261 запитвания, от които повече от половината бяха за опасностите в интернет и начините за тяхното предотвратяване.

Членовете на Обществения съвет за безопасен интернет изразиха своята готовност да продължат да подпомагат дейността на Националния център и да се включат в инициативите около отбелязването на международния Ден за безопасен интернет на 7 февруари 2012 г. Тази година той минава под мотото „Мост между поколенията: Да открием дигиталния свят заедно и… безопасно“. Това е и темата, по която е обявен национален конкурс за ученици за написване на сценарии за кратки пиеси. Трите най-добри, определени от жури под председателството на заместник-министъра на образованието, младежта и науката Милена Дамянова, ще бъдат представени на сцената на столичния Куклен театър в Деня за безопасен интернет.
–––––––––––––––

Годишен отчет на Националния център за безопасен интернет за 2011 г.

 

Още публикации

Блог