ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Публикуван е националният аналитичен доклад за България на ERAWATCH

Публикуван е националният аналитичен доклад за България на ERAWATCH

На 25 септември 2009 г. ERAWATCH, информационната онлайн платформа на Европейската комисия по въпросите на научните изследвания и политики в Европа, публикува националните аналитични доклади за 2009 г. на 27-те страни-членки на ЕС и държавите, асоциирани към рамковите програми (Хърватска, Исландия, Израел, Норвегия, Швейцария, Турия). Годишните доклади характеризират и оценяват развитието на националните политики в контекста на Лисабонските цели, като се фокусират върху инициативите за финансиране на научноизследователската дейност и подходите за управление на Европейското изследователско пространство. Докладът за България е подготвен от Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, която е представител на европейската инициатива ERAWATCH за страната.

 

Още публикации

Блог