ARC FUND
ARC FUND / Публикации / С 19% са нараснали заплатите на ИТ специалистите за 2005 г.

С 19% са нараснали заплатите на ИТ специалистите за 2005 г.

Вестник Computerworld България проведе петото си годишно проучване за заплатите в ИТ сектора чрез анкета в Интернет. Резултати от него посочват, че средното месечно възнаграждение за професионалистите в ИТ бранша у нас за 2005 година е 962,54 лева. Това е със 155 лева повече от средното за миналата година, когато работната заплата в сектора възлизаше на 807 лева. На практика увеличението е с 19,27% в сравнение с 2004 г. За разлика от миналата година, когато в повечето направления бе налице спад, сега във всички под-сектори има плюсов знак.

Тази тенденция е в крак с всеобщото усещане за значително ускоряване на растежа на ИТ бизнеса като цяло.

Държавни и частни компании: Най-голямо увеличение бележат заплатите в държавния сектор. Те са скочили с 31,35% спрямо предходната година. През 2005 г. месечното възнаграждение на държавен ИТ служител излиза средно 772 лева, докато за миналата година тази сума е била 588 лева. Макар ведомствата да не могат да догонят частните работодатели все още, нарастването е съществено.

София и сраната: 1103 лева е средната работна заплата за ИТ служителите в София. Това означава, че столичани са получили 16,6% увеличение. За сравнение – през миналата година заплатата е 946 лева. За останалата част от страната месечното възнаграждение се изчислява на 670 лева. Това е с 18,6% повече от 2004 г., когато ИТ специалистите извън столицата получаваха средно по 565 лева. Най-ниските регистрирани заплати извън рамките на столицата са в градовете Казанлък и Перник – между 100 и 150 лева. Най-високи цифри пък, освен в София, са регистрирани и в Ямбол, Русе, Разград.

Фактите показват, че най-ценени отново са мениджърските умения. Както и миналата година данните сочат, че бизнесът оценява най-много ИТ директорите, ИТ мениджърите, проектните мениджъри. Към този традиционен тренд обаче може да се добави един нов щрих. Нашумялата напоследък специалност “QA” (Quality Assurance – тестване на качеството) също се оказва сред най-високо ценените. Може да се очаква, че те ще продължи да бъде сред най-скъпите, предвид дефицита на подобен род специалисти у нас, от една страна, и от друга – усилията на софт-фирмите да въведат някакви общоприети стандарти за качество на софтуера и съответни програми за сертификация. Значението на чуждестранния капитал продължава да бъде голямо. Частните български фирми все още не могат да си позволят нивото на заплащане за ИТ труда, което е характерно за компаниите с частично или цялостно външно участие. Разликата между родните и чуждите фирми е над 450 лева, което се равнява на над 50% от средната заплата за българска фирма.
Най-голям шанс да се развиват по специалността си и в същото време да бъдат добре удовлетворени от материална гледна точка имат работещите в областта на Web-разработките, програмирането и проектния мениджмънт. Най-благоприятните сектори пък се явяват комуналните услуги, консултантската дейност, разработването на софтуер, системната интеграция, телекомуникациите.

Пълният текст на проучването на Comupterworld

 

Още публикации

Блог