ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Стартира най-голямата информационно-консултантска мрежа

Стартира най-голямата информационно-консултантска мрежа

В рамките на Четвъртия национален иновационен форум (НИФ) официално беше обявено откриването на най-голямата информационна и консултантска мрежа в Европа за подкрепа на малките и средни предприятия – Enterprise Europe Network. НИФ се проведе успоредно с откриването на мрежата на европейско ниво в Брюксел, където вице-президентът на Европейската комисия, г-н Гюнтер Ферхойген, обяви откриването на Enterprise Europe Network.

Г-н Ели Анави, директор на дирекция “Политика по отношение на предприятията” в Министерство на икономиката, обяви откриването на мрежата в България. Enterprise Europe Network в България обединява дейността на Европейския иновационен център – България и осемте Евро Инфо центрове в София, Враца, Русе, Добрич, Ямбол, Стара Загора, Пловдив и Сандански.

По-конкретно, Enterprise Europe Network предлага следните услуги:

1. Подпомагане на дружествата да излязат на международния пазар

Броят на европейските МСП, които биха могли да участват в международна търговска и инвестиционна дейност, се оценява на около един милион. Enterprise Europe Network подпомага развитието на обмен между предприятията и разработването на нови идеи, създава благоприятни условия за потенциални партньорства и насърчава дружествата да прекрачат отвъд първоначалните си хоризонти. С оглед установяването на надеждни партньорства, мрежата организира отделни опознавателни срещи между предприятия от България и ЕС.

Изграждането на технологични партньорства между МСП, основани на трансфера на иновации, е друг начин за международно развитие и за генериране на инвестиционна печалба. Мрежата подпомага МСП в търсенето на партньори и се занимава с договорните отношения между тях.

2. Иновации, нови продукти и възползване от възможностите в рамките на единния пазар

Подпомагане на микро, малкия и среден бизнес при въпроси от техническо естество като права на интелектуалната собственост, стандарти и нормативна уредба на ЕС предвид възможните трудности за предприятията да следят динамиката на свързаните с европейското пространство възможности.

Насърчаване на иновациите: Enterprise Europe Network насърчава МСП да бъдат по-иновативни, тъй като споделянето на резултати от изследвания може да бъде източник на нови идеи и възможности. Освен това ще бъде подобрено и сътрудничеството със занимаващи се с различни иновационни дейности групи. Осигуряването на достъп до иновационни технологии ще помогне на МСП да се изправят пред конкуренцията на световния пазар.

3. Достъп до европейски проекти и финансиране от ЕС

Сред целите на Enterprise Europe Network е преодоляването на недостига на информация по отношение на различните източници на финансиране от страна на ЕС и осведомяването на предприятията за всички налични възможности. МСП ще бъдат насърчавани да участват в научноизследователски програми.

4. Информиране на Комисията за резултатите

Enterprise Europe Network действа в ролята на посредник между предприемачите и Комисията, предавайки възгледи в двете посоки с цел да се гарантира, че изготвяните от Комисията политики и инициативи са от полза за МСП и не увеличават административната тежест.

За повече информация:
Ангел Милев тел. 02/ 973 3000

http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network

 

Още публикации

Блог