ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Стартира Осма конкурсна сесия на Националния иновационен Фонд

Стартира Осма конкурсна сесия на Националния иновационен Фонд

От 29 август стартира кандидатстването по осмата конкурсна сесия на Националния иновационен фонд. Тематичните области, в рамките на които трябва да попадат изготвените научноизследователски и развойни проекти и които ще се финансират от Фонда, са:

1. Мехатроника и чисти технологии;

2. Информационни и комуникационни технологии и информатика;

3. Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии;

4. Нови технологии в креативните и рекреативните технологии.

Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ (БФП) е в размер на 500 000 лв. Проектите могат да получат финансиране за покриване до 80% от допустимите разходи.

Сесията се открива на 29.08.2016г. Следва един месец за информационна кампания и конкурсната документация се подава от 30.09.2016г. до 17,30ч. на 31.10.2016г., включително.

Необходимата информация за кандидатстване и изпълнение на проектите може да бъде намерена на интернет страницата на ИАНМСП.
За подробности: https://www.mi.government.bg/…/…/obqvlenie_nif_8___final.pdf

За контакти:

Мая Цанева

maya.tsaneva(at)online.bg

тел. 02/ 973 3000

АРК Консултинг, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ Enterprise Europe Network-България

 

Още публикации

Блог