ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Златен плакет от Министерството на сигурността на Босна и Херцеговина

Златен плакет от Министерството на сигурността на Босна и Херцеговина

На 30 юни Фондация ПИК беше удостоена със златен плакет от Министерството на сигурността на република Босна и Херцеговина за принос в обучението на местните неправителствени организации в областта на безопасния Интернет за деца. Наградата беше връчена в края на двудневен семинар в Сараево на представител на фондацията като координатор на националния Център за безопасен Интернет.

Обучителният семинар „Превенция на злоупотребата и експлоатацията на деца чрез информационни и комуникационни технологии“ беше организиран от офиса в Басно и Херцеговина на норвежката организация „Спасете децата“ и българския Център за приобщаващо образование“. От името на българския Център за безопасен Интернет, координиран от Фондация ПИК, Георги Апостолов проведе обучение на над 30 представители на неправителствени организации от цялата република, като сподели опита на Фондация ПИК от 4-годишната й дейност по програмата „Безопасен Интернет“ на Европейската комисия.

Целта на обучението бе да подготви заинтересовани местни организации да кандидатстват с проекти за създаване на първата Гореща интернет линия за борба с незаконно и вредно за деца съдържание в Босна и Херцеговина.

 

Още публикации

Блог