ARC FUND
ARC FUND / Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network


Най-голямата световна мрежа в подкрепа на иновативните МСП с международни амбиции.

Относно Enterprise Europe Network


The Enterprise Europe Network (EEN) помага на бизнеса да създава иновации и да расте в международен мащаб. Това е най-голямата в света мрежа за подкрепа на малки и средни предприятия (МСП) с международни амбиции.

Мрежата е активна в целия свят и обединява експерти от организации-членки с отлични постижения в подкрепата на бизнеса.


Услуги за бизнеса

Enterprise Europe Network предлага индивидуален подход, насочен конкретно към вашия бизнес сектор. Нащите експерти покриват всички ключови икономически сектори, от здравеопазването, хранително-вкусовата промишленост и интелигентната енергия до модата и текстила. 

Мрежата помага на компаниите да повишат адаптивността си и подкрепя МСП в прехода им към по-устойчиви и цифрови бизнес модели.

В България мрежата е представена от консорциум от 12 организации ситуирани в София, Бургас, Варна, Габрово, Пловдив, Русе, Стара Загора София. Мрежата покрива цялата страна и предлага широка област на експертиза.

AРК Консултинг EOOД е национален координатор на мрежата за България.

Как помагаме на МСП

Иновации

Подобряване на потенциала на МСП за иновации, растеж и разработване на нови продукти, услуги и бизнес модели.

Устойчивост

Подпомагане на МСП в прехода им към по-устойчиви бизнес модели.

Адаптивност

Повишаване на устойчивостта на МСП чрез изграждане на тяхната адаптивност към бъдещи предизвикателства.

Единен пазар на ЕС

Подпомагане на МСП да се ориентират в законодателството, правилата и формалностите на ЕС и да се справят с пречките пред Единния пазар.

Бизнес, технологично и R&D партньорство

Свързваме компании с правилните бизнес партньори както и промотиране на нови технологии в световен мащаб.

Дигитализация

Подпомагане на МСП да приспособят дигиталните решения към своите бизнес нужди.

Интернационализация

Подпомагане на МСП за достъп до международни пазари и бизнес възможности.

Достъп до финансиране

Предоставяне на съвети относно инструменти за финансиране от ЕС и други инструменти за финансова подкрепа.

Свържете се с нас, за да получите персонализирани съвети, подкрепа и възможности за международни партньорства: Пламен Иванов, plamen.ivanov@online.bg

За повече информация посетете сайта на EEN-България: een.bg

Финансирано от Европейския съюз. Изразените виждания и мнения са само на АРК Консултинг ЕООД и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или EISMEA. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да носят отговорност за тях.