ARC FUND
ARC FUND / Експерти / Боряна Велчева

Боряна Велчева

Боряна Велчева

Ръководител на проекти, Програма „Иновации и подкрепа за бизнеса

Образование 

Магистър по Изследвания на национализмите,
Централноевропейски университет, Будапеща

Магистър по Международни отношения и сигурност,
Софийски университет „Свети Климент Охридски“, София

Бакалавър по Кореистика,
Софийски университет „Свети Климент Охридски“, София

Езици
Английски, френски, руски, корейски

Биография

Боряна Велчева има повече от 5 години опит в областта на политическите анализи, съчетан с експертиза в пазарните проучвания и координацията на проекти. Заемала е както аналитични позиции, така и позиции за управление на международни проекти в корпоративния и неправителствения сектор, свързани с темите за устойчивото развитие и дигитализацията на бизнеса. Като част от екипа на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ тя се занимава с дейности в подкрепа на българския бизнес и предприемачеството.

Боряна е част от екипа-координатор на Еnterprise Europe Network за България – най-голямата информационно-консултантска мрежа в Европа за подпомагане на развитието на иновационния и технологичния потенциал на малките и средните предприятия.

Изследователски фокус

Дигитализация на бизнеса, Устойчиво развитие и иновации, Трансфер на технологии

Теми от интерес

  • Иновации
  • Трансфер на технологии
  • Устойчиви зелени иновации
  • Кръгова икономика
  • Дигитализация