ARC FUND
ARC FUND / Експерти / Десислава Асенова

Десислава Асенова

Десислава Асенова

Ръководител на проект, Програма „Научна, технологична и иновационна политика“

Образование 

Магистър по бизнес администрация, със специализация в международен бизнес мениджмънт,
Hogeschool-Universiteit Brussel (понастоящем университет Odisee), Брюксел, Белгия

Бакалавър по бизнес икономика,
Университет за национално и световно стопанство, София

Международни отношения, Еразъм студент,
Паневропейски университет, Братислава, Словакия

Езици
English, Français

Биография

Десислава Асенова е ръководител проект с повече от осем години опит в ръководенето и изпълнението на проекти, финансирани по рамковите програми на ЕС, сред които Седма рамкова програма, Хоризонт 2020, ЕРАЗЪМ+ и Интеррег Дунав. Десислава работи по темите енергиен преход (вкл. енергийно гражданство и отговорно потребление на енергия), ангажиране на гражданското общество в научни изследвания и иновации, социални иновации и устойчиво развитие. 

Десислава има опит в административните дейности в сектора на образованието и работата с деца и младежи. В продължение на три години е била доброволец в академия за млади хора, където е ръководила група от младежи и е участвала в дискусии на теми като лидерство и работа в екип. В периода март 2020 г. – октомври 2021 г. Десислава е част от екипа на Центъра за безопасен интернет в България, където работи по проекти, свързани с дигиталната и медийната грамотност на деца и младежи и безопасността им в Интернет. Десислава участва и в обучителната програма „Киберскаут“ към Центъра за безопасен интернет, по която обучава ученици и младежи за най-често срещаните опасности в Интернет и начините за тяхното предотвратяване.

Изследователски фокус

Енергиен преход, Гражданско участие в процеса на изготвяне на политики, Социални иновации, Устойчиво развитие

Теми от интерес

  • Устойчиво развитие
  • Енергиен преход