ARC FUND
ARC FUND / Експерти / Емануил Георгиев

Емануил Георгиев

д-р Емануил Георгиев

Анализатор, Програма „Безопасен интернет

Образование 

Докторска степен по теория и история на културата,
СУ „Св. Климент Охридски“

Езици
English

Биография

Емануил Георгиев е експерт в Националния център за безопасен интернет към Фондация „Приложни изследвания и комуникации“. Той има докторска степен по теория и история на културата и магистърска степен по философия, придобити в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Участва в интердисциплинарни екипи по научни проекти на университета. Има научни публикации в сферата на философията и културологията. Преподавал е философия, психология, етика, гражданско образование в редица основни и средни училища. Преминал е през двугодишната програма „Заедно в час“. Отговорностите му в Центъра за безопасен интернет включват: научни и приложни изследвания върху онлайн поведението на децата, подпомагане на дейността на Младежкия панел към Националния център за безопасен интернет, организиране и провеждане на обучения по дигитално-медийна грамотност за деца и младежи.

Изследователски фокус

Дигитално-медийна грамотност, Дигитално гражданство, Иновативни методи в образованието, Онлайн безопасност

Теми от интерес

  • Образование
  • Гражданско участие