ARC FUND
ARC FUND / Експерти / Константин Узунов

Константин Узунов

Константин Узунов

Ръководител на проекти, Програма „Иновации и подкрепа за бизнеса”

Образование 

Магистър по международен бизнес,
Университет за национално и световно стопанство, София

Бакалавър по международни отношения,
Университет за национално и световно стопанство, София

Езици
English, Русский

Биография

Константин Узунов е част от екипа на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, ангажиран с дейности в подкрепа на бизнеса и предприемачеството. Професионалният му опит включва още участие в международни проекти, свързани с темите за устойчивото развитие и дигитализацията на бизнеса.

Константин е член на екипа-координатор на Еnterprise Europe Network за България – най-голямата информационно-консултантска мрежа в Европа за подпомагане на развитието на иновационния и технологичния потенциал на малките и средните предприятия.

Преди присъединяването си към Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ е работил като бизнес консултант към голяма международна компания с фокус върху процесни оптимизации.

Изследователски фокус

Кръгова икономика, Дигитализация на бизнеса, Устойчиво развитие и иновации, Градско земеделие

Теми от интерес

  • Иновации
  • Устойчиви зелени иновации
  • Кръгова икономика
  • Дигитализация