ARC FUND
ARC FUND / Експерти / Мая Цанева

Мая Цанева

Мая Цанева

Експерт „Връзки с обществеността“, Програма „Иновации и подкрепа за бизнеса”

Образование 

Магистърска степен по европейска интеграция,
Нов български университет

Докторант към Софийски университет „Св. Климент Охридски”,катедра „Европеистика“

Езици
English, Italianо

Биография

Мая е специалист „Връзки с обществеността“ към Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, АРК Консултинг, Enterprise Europe Network – Bulgaria. Мая развива и поддържа медийните партньорства за годишния Национален иновационен форум и конкурса „Иновативно предприятие на годината“, създава и поддържа съдържанието за профилите на Фондацията в социалните мрежи. Мая е част от екипа по организацията на ежегодния конкурс „Иновативно предприятие на годината“ и допринася към разработването на доклада Иновации.бг.

Изследователски фокус

Публични комуникации

Теми от интерес

  • Публични комуникации