ARC FUND
ARC FUND / Експерти / Михаела Динева

Михаела Динева

Михаела Динева

Анализатор,
Програма „Иновации и подкрепа за бизнеса“
Образование 

Магистър по европейска публична администрация,
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София

Бакалавър по публична администрация,
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София

Езици
English, Руски

Биография

Михаела Динева има над десет години опит в управлението на проекти и анализ на научна, иновационна, регионална политика, със силен фокус върху финансирани от ЕС програми като Interreg Europe, Erasmus, Life+, Horizon Europe, EIT Raw Materials, както и Българо-Швейцарска програма и ЕИП грантове. 

Михаела е натрупала своят опит в организации като Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България, Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора, Черноморски изследователски енергиен център, където е работила по разнообразни теми като регионално развитие, чиста енергия, устойчиво развитие, кръгова икономика, подкрепа на МСП, гражданско участие, биоразнообразие, изменение на климата и справедлив преход.  

Нейната ангажираност с тези теми обуславя активното й участие в дейности в подкрепа на бизнеса и предприемачеството, както и в приноса й за насърчаване на ангажираността на гражданите в секторните политики, науката, технологиите и иновациите.

Изследователски фокус

Устойчивост, обществена ангажираност в разработване на политики, подкрепа за МСП, кръгова икономика и биоразнообразие.

Теми от интерес

  • Справедлив преход
  • Изменение на климата
  • Възобновяема енергия и енергийна ефективност
  • Ангажираност на обществеността в разработването на политики
  • Подпомагане на МСП
  • Кръгова икономика
  • Биоразнообразие