ARC FUND
ARC FUND / Експерти / Николай Бадински

Николай Бадински

Николай Бадински

Изпълнителен директор

Образование 

Магистър по приложна математика,
Технически университет, София

Бакалавър по автоматизация на производството,
Технически университет, София

Езици
English

Биография

Николай Бадински е изпълнителен директор на фондация „Приложни изследвания и комуникации.” Той отговаря за цялостната научноизследователска дейност на Фондацията и координира работата на основните ѝ направления.

Николай Бадински е бил координатор на широк портфейл от проекти, вкл. проекти по Рамковите програми на ЕС (6РП, 7РП, Хоризонт 2020) и проекти на други международни донорски организации (ПРООН, Световна банка и др.), целящи развитие на информационното общество и икономиката на знанието в България и региона на Югоизточна Европа.

Работил е повече от 10 години в Централната лаборатория по биоприборостроене и автоматизация към Българската академия на науките. Специализирал е в Института за телекомуникации на САЩ.

Изследователски фокус

Отговорни научни изследвания и иновации; Устойчиви иновации

Теми от интерес

  • Информационни технологии и иновации