ARC FUND
ARC FUND / Експерти / Пламен Иванов

Пламен Иванов

Пламен Иванов

Директор, Enterprise Europe NetworkБългария

Образование 

Магистър (Икономика и управление на индустрията),
Икономически университет – Варна

Магистър (Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници)
Технически университет – София

Езици
English

Биография

Пламен Иванов има магистърски степени по специалност „Икономика и управление на индустрията“, Икономически университет-Варна, и „Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници“ от Технически университет-София. Пламен е сертифициран Project Manager Professional (PMP) от 2013 г. от PMI, USA и Бизнес НЛП Мастер Практик с коучинг умения с акредитация от International Trainers and Coaching Academy of NLP.

Пламен е работил като търговски директор в мултинационални индустриални компании като Сен-Гобен България ЕООД, Етем България АД, Мaуер Локинкг системс ООД (в момента част от Assa Abloy). Участвал е в проекти по създаване и маркетиране на нови продукти и сервизи, въвеждане на системи за управление на качеството по стандарт ISO 9000 и ISO 9001, дефиниране, въвеждане и промяна на бизнес модел на компанията, въвеждане на CRM системи. 

Като част от екипа на консултантска компания MLC International работи по проекти за изграждане и оптимизация на бизнес процеси в компаниите, подобряване на фирмената култура и водене на индивидуални бизнес коучинг сесии насочени към развитие на лидерските и търговските умения.

Изследователски фокус

Изграждане и развитие на иновационна култура в предприятията. Организационни модели за успешни иновации. Методи и условия за стимулиране на креативността. Национални, регионални и секторни иновационни системи. Оценка на иновационен потенциал на фирмено равнище и на равнище иновационни системи. Вериги за добавяне на стойност. Технологичен трансфер. Изследователска и иновационна инфраструктура

Теми от интерес

  • Иновации
  • Иновационна политика
  • Иновационни системи
  • Интелектуална собственост
  • Оценка на иновационен мениджмънт
  • Стратегическо управление
  • Организационна промяна