ARC FUND
ARC FUND / Експерти / Венцислав Бенов

Венцислав Бенов

Венцислав Бенов

Мениджър бизнес развитие

Образование 

Магистър по право,
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Езици
English, Deutsch, Русский

Биография

Венцислав Бенов се присъединява към фондация „Приложни изследвания и комуникации“ през 2020 г., където отговаря за бизнес развитието на организацията.

Той има дългогодишен опит като консултант и е съветвал Световната банка по въпроси, свързани с европейското финансирането на проектите „Преглед на публичните разходи в областта на науката, технологиите и иновациите в България“, както и „Преглед на публичните разходи на RAS Хърватска в областта на науката, технологиите и иновациите.“

Венцислав Бенов е консултирал като външен експерт Агенцията по заетостта относно обществени поръчки на бенефициенти по ОП Развитие на човешките ресурси и Министерство на труда и социалната политика във връзка с цялостното юридическо обслужване и законосъобразността на процедурите. Участвал е в над 20 оценителни комисии по Закона за обществените поръчки. Той е съосновател и управляващ партньор на адвокатска кантора.

През 2022г. в рамките на 47-то Народно събрание Венцислав Бенов е назначен за съветник на министъра на финансите.

Изследователски фокус

Търговско право, Несъстоятелност, Обществени поръчки, Европейски фондове

Теми от интерес

  • Иновации
  • Крипто валута