ARC FUND

Деца и интернет

От 2005 г. Фондация “Приложни изследвания и комуникации” е координатор на Националния център за безопасен интернет, който цели да повишава дигиталната грамотност на деца и възрастни чрез различни инициативи и обучения. Екипът консултира по телефон и чрез онлайн канали и оказва съдействие при инциденти с деца в Мрежата. Подпомага специалистите, родителите и институциите в борбата с речта на омразата, с детската порнография и онлайн тормоза, стимулира спазването на правата на децата в онлайн среда.

Национално представително изследване „Онлайн поведение на децата в България“

За първи път от 2010 г. беше извършено национално представително изследване. Резултатите ще бъдат издадени в 3 поредни тематични доклада със сравнителен анализ за тенденциите през изминалите 6 години.
Кратък обобщаващ доклад за резултатите от проучването.

Националният център за безопасен интернет участва в създаването на Коалиция за развитие на медийната грамотност на българските деца

На 11 септември бе създадена Коалиция за развитие на медийната грамотност на българските деца по инициатива на Центъра за безопасен интернет и Центъра за култура и дебат „Червената къща“ с участието на Института за прогресивно образование, Центъра за приобщаващо образование, Асоциацията на европейските журналисти в България, Заедно в час, Национална мрежа за децата, Образование България 2030, Фондация „Гласът на децата“. Целта на Коалицията е да стимулира обществения дебат по темата, но и да събере и популяризира добри практики на отделни училища, преподаватели, образователни институции...

Национално проучване „Дигитално грамотни ли са родените в дигиталната епоха деца?“

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, координатор на Националния център за безопасен интернет, представя национално представително изследване по темата „Дигитално грамотни ли са родените в дигиталната епоха деца?“. То е проведено от агенция Маркет линкс сред български деца на възраст от 9 до 17 години и техните родители. Докладът към проучването използва резултатите от националното представително изследване от 2016 г. и ги сравнява с данните от 2010 г., там, където е приложимо. Според данните от проучването, средната възраст, на която децата започват да...

Конференция за дигитално-медийната грамотност на децата се състоя в София

На 30 юни в София се проведе конференция, посветена на развиването на ранна дигитално-медийна грамотност на децата, организирана от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ (ПИК) – координатор на Националния център за безопасен интернет. В срещата участваха представители на различни институции и организации. Сред тях бяха неправителствени организации, УНИЦЕФ, преподаватели и студенти от Факултета по начална и предучилищна педагогика (ФНПП) на Софийския университет, действащи учители, директори на училища и детски градини, представители на държавната изпълнителна агенция „Електронни...

Дигитално грамотни ли са родените в дигиталната епоха деца?

В края на 2016 г. агенция Маркет Линкс проведе национално представително изследване по поръчка на Фондация ПИК сред български деца на възраст от 9 до 17 години и техните родители.
Един от главните фокуси на изследването беше да се установи нивото на дигитално-медийна грамотност сред децата и как техните родители и образователната система помагат за развиване на техните умения в тази област.
Доклада можете да видите тук.

Центърът за безопасен интернет изгражда мрежа от отряди на киберскаути

Националният Център за безопасен интернет при Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ даде старт на новата си обучителна програма „Киберскаут“. С финансовата подкрепа на Теленор България и организационното съдействие на Министерството на вътрешните работи ученици от 5 града в страната ще преминат двудневни обучения по онлайн-безопасност. През април бяха обучени първите два отряда киберскаути от по 25 ученика от 5 и 6 клас в Смолян и Видин, които получиха сертификати и киберскаутски значки. Отрядът в Смолян бе сформиран от участници в Детската полицейска академия в града от две училища –...