ARC FUND

Наука и общество

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ подпомага дискусиите с представители на заинтересованите страни (автори на политики, представители на науката и университетите, бизнеса и гражданското общество), посветени на обществените предизвикателства, произтичащи от научните изследвания и иновациите. Отговорните наука и иновации са тясно свързани с устойчивото развитие и са хоризонтална тема в научните изследвания, провеждани от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“.

Темите във фокуса на нашите научни изследвания са: енергиен преход, енергийно гражданство и възобновяема енергия, достъп на уязвими обществени групи до пазара на труда, обществена ангажираност в разработването на политики, технологична оценка на въздействието на новите технологии върху обществото, икономиката и околната среда, както и иновации на работното място и иновации в публичния сектор.

Представяне на резултатите по проект „Насърчаване на иновациите на работното място сред малките и средните предприятия в България: анализ и препоръки“

На 5 юли от 11:00 ч. се проведе онлайн среща за представяне на резултатите по проект „Насърчаване на иновациите на работното място сред малките и средните предприятия в България: анализ и препоръки“. Повече информация за проекта ще откриете тук. По време на срещата представихме: Какво са иновациите на работното място и къде можем да открием повече информация за тях? Защо този проект е важен? Какви бяха основните дейности по проекта? Какви мерки за публична подкрепа очертахме за насърчаване на иновациите на работното място сред МСП в страната? Презентацията от срещата ще откриете тук...

Онлайн среща за представяне на резултатите по проект „Насърчаване на иновациите на работното място сред малките и средните предприятия в България: анализ и препоръки“

На 5 юли от 11:00 ч. ще се проведе онлайн среща за представяне на резултатите по проект „Насърчаване на иновациите на работното място сред малките и средните предприятия в България: анализ и препоръки“. По време на срещата ще разберете: Какво са иновациите на работното място и къде можете да намерите повече информация за тях? Защо този проект е важен и с какво допринесе той? Какви бяха основни дейности по проекта? Какви мерки за публична подкрепа очертахме за подкрепа на иновациите на работното място сред МСП в страната? Какво следва оттук нататък? За регистрация, моля, попълнете следния...

Информационен семинар на тема „Насърчаване на иновациите на работното място сред малките и средните предприятия в България: мерки за публична подкрепа“

На 30 юни 2021 г. от 11:00 ч. се проведе информационен семинар по проект „Насърчаване на иновациите на работното място сред малките и средните предприятия в България: анализ и препоръки“ (повече информация за проекта ще откриететук). Събитието бе насочено към малки и средни предприятия в страната, които имаха възможността да научат повече за същността на иновациите на работното място, както и ползите от внедряването им в предприятията. По време на срещата бяха обсъдени мерки за публична подкрепа за насърчаване на иновациите на работното място, разработени в резултат на консултации с различни...

Заинтересовани страни дискутираха предизвикателствата пред устойчивото въздействие на мерките за енергийна ефективност върху потребителското поведение и предложиха мерки за справяне с тях

На 4 юни 2021 г., Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, в партньорство със Софийска енергийна агенция (SOFENA) и Асоциация „Активни потребители“, организираха онлайн работна среща „Устойчиво въздействие на мерките за енергийна ефективност върху потребителското поведение – предизвикателства и решения“. В срещата взеха участие 24 участника, представители на Агенция за устойчиво енергийно развитие, Енергийна Агенция Пловдив, Софияплан, За Земята, Енергиен център София, Център за устойчиви жилища, Стопански факултет към Софийски университет, ЕнЕфект, Национален доверителен Екофонд, Фонд...

Каква роля имат потребителите в борбата с климатичната криза?

Съвети за намаляване на енергийното потребление в дома чрез промяна на навиците – изводи и резултати от „Енергийни живи лаборатории“.
Моля, прочетете повече в това прессъобщение.
 

Книга „Предизвикателства пред енергийното потребление в Европа: изводи за политиката, планирането и практиката“

Книгата „Предизикателства пред енергийното потребление в Европа: изводи за политиката, планирането и практиката“, редактирана съвместно от д-р Франсис Фахи и д-р Гари Гогинс от Националния университет на Ирландия, Голуей, бе публикувана от издателство Palgrave MacMillan. Книгата е с отворен достъп и може да бъде изтеглена безплатно от сайта на издателство Springer. Книгата разглежда ролята на гражданите в прехода към устойчива енергия в Европа и я илюстрира чрез казуси от България, Дания, Финландия, Германия, Унгария, Ирландия, Холандия, Словения, Швейцария и Великобритания. Отделните глави...

Три ръководства за автори на политики и за ръководители и оценители на научноизследователски инфраструктури

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ взе участие в разработването на три ръководства за автори на политики и за ръководители и оценители на научноизследователски инфраструктури в държавите от Дунавския регион. Ръководствата имат за цел да подобрят условията за развитие на научноизследователски инфраструктури и иновации в Дунавския регион, да допринесът към изграждането на капацитет и обогатяването на знанията на авторите на политики и организациите, финансиращи научноизследователски инфраструктури, както и на ръководители на такива инфраструктури. Практическо ръководство за...

Среща с граждани на тема „Предпазни мерки и иновации в Европа“

На 23 юни 2019 г. Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ организира работна среща с граждани по темите справедливост, риск и сигурност на научните изследвания, а също така и предпазните мерки и иновациите. В срещата взеха участие 27 граждани. Подобни срещи бяха организирани в още четири държави в Европа – Дания, Норвегия, Холандия и Италия. На всички участници бе разпратен информационен материал преди срещата с София, който прави кратък преглед на същността на принципа на предпазните мерки, неговото приложение в рамките на ЕС, както и връзката между предпазните мерки и иновациите...

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ взе участие в конференцията „Pathways to Transformation“

Конференцията „Pathways to Transformation“ беше заключителното събитие за проектите NUCLEUS и RRI-Practice, и двата финансирани по програма Хоризонт 2020 на ЕС. Събитието се състоя в Брюксел на 20 – 21 юни 2019 г. Фокусът на конференцията беше поставен върху възможностите пред институциите да станат по-социално отговорни. Бяха разгледани два основни въпроса: Повече подробности за конференцията можете да намерите на официалната интернет страница на събитието. На сайта на проекта RRI-Practice са публикувани резюмета на презентациите и дискусиите от срещата. Снимки от събитието може да...

Семинар „Патентът в подкрепа на интернационализацията“

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и Единният център за иновации на БАН имат удоволствието да отправят към всички заинтересовани лица покана за участие в семинара, който ще бъде проведен на 11.06.2019 г. от 10.00 ч. в конферентната зала на Единния център за иновации на БАН, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 26 Б, София. Целта на обучението е участниците да се запознаят със същността на патента, начините за придобиване на патент, спецификите на Европейската и Международната (РСТ) патентни системи и използването на бази данни с патентна информация. Обучението е с практическа насоченост...