ARC FUND
ARC FUND / Некатегоризирани / 1998 Годишен отчет

1998 Годишен отчет

Акценти в дейността през 1998

Фондация ПИК е създадена през юли 1991 г., когато след политическите промени в българското общество през 1989 г. се появява първата вълна от неправителствени организации (НПО). Още от самото начало организацията определя предмета си на дейност много конкретно: да извършва изследвания и обучение в областта на електронните медии и телекомуникациите. Първоначално основните цели са:

  • да съдейства за формулирането на модерна институционална среда за радио и телевизия и телекомуникации в България
  • да генерира обществена осведоменост и подкрепа за процеса на либерализация на телекомуникационния сектор и електронните медии в страната
  • да повиши професионалната експертиза на българските държавни служители, политици и лица, вземащи решения в тази област.

По-късно дейностите на Фондацията бяха пренасочени, за да отразят настъпването на глобалното информационно общество в резултат на конвергенцията на медиите, компютрите и телекомуникациите.

През последните две години Фондация ПИК поддържа интернет сайт за НПО, където местните и регионалните организации могат да разполагат със свои уебстраници, да публикуват информация за събития и инициативи и да обменят мнения и ресурси онлайн.

 

Пълен текст (Adobe PDF)

Блог