ARC FUND
ARC FUND / Некатегоризирани / 2000 Годишен отчет

2000 Годишен отчет

Акценти в дейността през 2000

Почти десет години след откриването си през юли 1991 г. Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ е сред водещите неправителствени организации в страните в преход, които се занимават с изследвания, формулиране на политики и обществени дебати по различни аспекти на информационното общество и иновациите.

 

Пълен текст (Adobe PDF)

Блог