ARC FUND
ARC FUND / Некатегоризирани / 2018 Годишен отчет

2018 Годишен отчет

Акценти в дейността през 2018

Иновации.бг е водещата инициатива на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ от 2004 г. насам. Тя включва доклада Иновации.бг, Националния иновационен форум и конкурса „Иновативно предприятие на годината“.

  • Докладът Иновации.бг 2018 представя напредъка при осъществяването на националната Иновационна стратегия за интелигентна специализация за периода 2014- 2020 г., изследва основните предизвикателства, с които се срещат националните и местните власти и дава препоръки за по-добро разбиране на процеса на предприемаческо откривателство и за усъвършенстване на отношенията наука-бизнес, стоящи в неговата основа.
  • Националният иновационен форум (НИФ) е платформа за обмен на идеи и сътрудничество между правителството, бизнес общността и изследователските организации. Тази година Националният иновационен форум събра над 250 политици, изследователи и представители на бизнеса, за да обсъдят позициите на България в интелигентните политики за растеж, основан на иновации.
  • Конкурсът „Иновативно предприятие на годината“ е отворен за участие за кандидати от всички сектори на националната икономика. Конкурсът е признат от Европейската комисия за най-добра национална практика за популяризиране на развитието, основано на иновации. Двадесет и пет от повече от 100 фирми от различни сектори на икономиката бяха определени за финалисти и 17-членно жури, в което бяха представени органи на публичната власт, финансиращи организации, бизнеса и академичната общност, избра победителите в осем области на иновационно въздействие. „Спесима“ ООД получи наградата за „Пазарно лидерство“ за реинженеринг на универсални роботи от автомобилната индустрия. „Комрад кооператив“ получи наградата за „Социална иновация“ за разработването на нови софтуерни продукти на базата на блокчейн и изкуствен интелект. Финалистите в конкурса получиха и „Високи постижения в иновациите“ – новата марка на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, за своите авангардни иновации.

 

Пълен текст (Adobe PDF)

Блог