ARC FUND
ARC FUND / Некатегоризирани / 2021 Годишен отчет

2021 Годишен отчет

Акценти в дейността през 2021

Иновации.бг е водещата инициатива на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ (Фондация ПИК) от 2004 г. насам. Тя включва доклада Иновации.бг, Националния иновационен форум и Конкурса за иновативно предприятие на годината.

  • Докладът Иновации.бг прави годишна оценка на иновационните резултати на българската икономика, както и на текущото състояние и перспективите за развитие на иновационната система. Основната тема на Иновации.бг 2021 е „Възстановяване и устойчивост чрез иновации“. Докладът анализира политиката на българското правителство за подкрепа на конкурентоспособния бизнес.
  • Националният иновационен форум показва на макроравнище представянето на водещите иновативни фирми в България. В своето виртуално издание през 2021 г. форумът събра над 270 политици и представители на научната и бизнес общностите в България, за да споделят своите възгледи за способността на страната за възстановяване и постигане на устойчивост чрез иновации през втората година, белязана от пандемията COVID-19.
  • Конкурсът за иновативно предприятие на годината отличава фирми, които са разработили нови или значително са подобрили свои съществуващи продукти, услуги или процеси през последните три години. Всички финалисти в конкурса получават и правото да използват марката „Високи постижения в иновациите“ на Фондация ПИК.

 

Пълен текст (Adobe PDF)

Блог