ARC FUND
ARC FUND / Некатегоризирани / 2023 Годишен отчет

2023 Годишен отчет

Иновации.бг – водещата инициатива на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ от 2004 г. – включва доклада Иновации.бг, Националния иновационен форум и конкурса „Иновативно предприятие на годината“.

  • Докладът Иновации.бг осигурява годишна оценка за иновационното представяне на българската икономика, текущото състояние на иновационната система и прогнозите за тяхното развитие. Научноизследователската и развойната дейност, и иновациите в отбранителната индустрия, са темата на доклада Иновации.бг 2023.
  • Националният иновационен форум представя най-добрите иновативни български компании. В изданието си през 2023 г. Форумът събра повече от 240 представители на политическите, изследователските общности и бизнеса.
  • Конкурсът „Иновативно предприятие на годината“ отличава иновативни предприятия, които са разработили нови или са подобрили значително съществуващите си продукти, услуги или процеси през последните три години.


Пълен текст (Adobe PDF)

Блог